Projekti - Projektēšanas birojs Ludvigs

Pāriet uz saturu


Adrese:
Lejupes iela 1c;3, Rīga, Latvija

Projekta tips:
Būvprojekts, Autoruzraudzība

Pasūtītājs:
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Projektēšanas gads:
2018-2019

Realizācijas gads:
2019-2020

Jaunbūve atrodas Daugavas kreisajā krastā, Dienvidu tilta rajonā. Ēka novietota gar ielas fronti, to noslēdzot. Tiek ievērota 3.0m būvlaide, kura veido ēkas priekšpagalma daļu no sarkanās līnijas.  Iekšējais sāna pagalms kalpo kā ieejas rekreācijas laukums esošajā ēkā. Kā galvenā ieeja ēku kompleksā tiek saglabāta esošā ieeja administrācijas korpusā. Jaunajam korpusam ir paredzēta ieeja darbiniekiem no autostāvvietas, kā arī darba materiālu piegāde. Ārējais sāna pagalms nodrošina transportlīdzekļu piekļūšanu un ieeju jaunbūvē. Tiek nodrošināta arī vides pieejamība un drošības pasākumi piekļuvei. Uzņēmumam nepiederošas personas drīkst izmantot tikai galveno ieeju. Aizmugures pagalms satur esošos apstādījumus, kokus un zālienu. Jaunbūves aizmugures pagalma daļa sevī ietver evakuācijas ceļu izejas gan no otrā un trešā stāva, gan no pirmā.
Ēka paredzēta noteiktai sabiedrības grupai (BIOR darbiniekiem, kā arī to viesiem) un nav publiski (brīvi) pieejams plašākai sabiedrībai. Ēkas apjomam tiek izstrādāts specifisks identitātes rokraksts, kas iedala to noteiktā grupā lietotājiem (personificē), kā arī plašākai sabiedrībai norāda tās funkciju, funkcijas nozīmīgumu valsts līmenī un drošības līmeni.
Ēka projektēta, kā trīsstāvīgs būvapjoms, kas ar vienstāvīgu apjomu savienots ar esošo administratīvo ēku. Uz nomas zemesgabala un administratīvās ēkas zemesgabala robežas, vienstāvīgais apjoms tiek pārtraukts ar savienojuma šuvi, nodrošinot katrai vienstāvīgā būvapjoma daļai neatkarīgu funkciju. Vienstāvīgajam būvapjomam, kas atrodas uz blakus zemesgabala, izstrādāts atsevišķs būvprojekts.
Ēkas pirmajā stāvā izvietotas laboratoriju un noliktavu telpas, bibliotēka un vestibils ar atklātajām kāpnēm uz otro stāvu. Otrajā un trešajā stāvā atrodas biroju telpas, zināšanu pārneses telpas, darbinieku atpūtas telpa un palīgtelpas.
Pie biroju ēkas austrumu fasādes tiek izvietotas ārējās evakuācijas kāpnes - tērauda, cinkotas, apvilktas ar nerūsējošā tērauda cirsto sietu.
Vides pieejamība tiek nodrošināta izbūvējot pandusveida laukuma pacēlumu pie ieejas ēkā un no ieejas vestibila paredzēta piekļūšana liftam, kas savieno visus ēkas stāvus. Tualete cilvēkiem ar īpašām vajadzībām paredzēta ēkas pirmajā stāvā.
Projektējamās ēkas fasādes tiek apvilktas ar elastīga tekstila fasādes  sistēmu FACID. Tekstila materiāls tiek rūpnieciski apgleznots.
Vienstāvīgā būvapjoma fasāžu apdarē tiek lietotas lielformāta kvarca akmens  apdares plāksnes „LAMINAM“.
Logu ailu vietās, fasādes sistēmā ir iestrādātas horizontāli divdaļīgi slēģi.
Fasādes daļās logu un vitrīnu konstrukcijas tiek iestrādātas no smagnējiem alumīnija profiliem, kā arī 6,4,6 stiklojuma paketes, kuru kopējā masa, ar atbilstošu iestrādes tehnoloģiju, nodrošina 49dB (min. prasības 30dB pie 60-64dB vides trokšņa) akustisko pretestību. Tas nozīmē, ka kopā ar ēkas dubulto fasādes sistēmu un slēģiem ir iespējams slāpēt ~80% vides trokšņu.
Ēkas interjerā tiek izmantoti celulozes maisījuma plāksnes 2 kārtās ar MDF apdari, kuru kopējā akustiskā pretestība ir ~56dB (min. prasība 51dB).  Telpās kurās pēc plānojuma izvedotas lielas tukšas sienu plaknes un ir svarīga runas dikcijas skaidra dzirdamība (bez reverberācijas un nevēlamo frekvenču diapazona) tiek nodrošinātas ar akustiskajiem paneļiem sienu, kā arī griestu plaknēs – Saint-gobain “EcoPhon” plāksnes. Stiklotās starpsienas nodrošina starp biroja telpām un gaiteņiem 35dB (min. prasība 31dB) akustisko pretestību. Starp konferenču telpām un gaiteņiem - 51dB. Tiek lietotas “Geze office” un “office plus” sistēmas.
Ēkas jumts - četrslīpu, savietotais, ar ārējo organizēto lietus ūdens noteci. Uz jumta izvietotās ventilācijas sistēmu iekārtas tiek norobežotas ar metāla konstrukciju, kas apvilkta ar nerūsējošā tērauda cirsto sietu.
Ēkas energoefektivitāte atbilst B klasei (58kWh/m2 gadā, primārais patēriņš - 119.64kWh/m2 gadā).
Fasādes apdruka: VILNIS / koncepts. Zinātnes misija ir, pētot dabu un tās likumsakarības, radīt jaunus veidus kā atklāt un saglabāt vērtības, kas ir slēptas dabā. Dabas un zinātnes sintēze atklājas organisku faktūru pārejā abstraktās formās, kas atkal atgriežas atpakaļ organiskā, dzīvā faktūrā. Fasādes apdrukā tiek izmantots gleznots viļņu attēls un shematisks - trīsdimensionāls viļņu raksts, kas savstarpēji mijiedarbojas.

Fasādes apdrukas autors, izstrādātājs:
Agnija Saprovska

Būvprojekta autori, izstrādātāji:

TS,AR daļa
Ludvigs Saprovskis, Inga Udalova, Nils Saprovskis, Anda Aizupiete

BK daļa
"G.Kameņecka būvinženieru birojs"

AVK,UKT daļa
"Riga Pro"

EL, ES daļa
"A.Ābeles inženieru birojs"

DOP
Irina Černiša

Vitrīnu, kā arī logu un ārdurvju konsultanti (produkta integrēšana BIM)
"Schueco Latvija"

Adrese:
Marzabotto, Italy

Projekta tips:
Konkurss(atzinība)

Pasūtītājs:
YAC. Young Architects Competition

Projektēšanas gads:
2016

Realizācijas gads:
-

Esošo papīra ražotnes ēku ir paredzēts pilnībā saglabāt, to atjaunojot un izveidojot pārsegtu jumtu virs tās. Projektējamā jumta funkcija ir gan ēkas noēnošanai, gan arī tās apgādei ar lietus ūdeni - ēkas sanitārtehnisko, kā arī ēkas dzesēšanas vajadzībām dienvidu pusē.
Tiek lietoti otrreizējās pārstrādes projektējamie materiāli, ņemot vērā esošās atkritumu materiālu pārstrādes rūpnīcas iespējas tos izgatavot.
Teritorijas rietumu pusē tiek izvietotas siltumnīcu apjomu grupas ar bioloģiskās enerģijas ieguves iekārtām.
Tiek veikta esošo telpu funkciju maiņa. Izmantojot telpu gabarītus, tiek izvietotas projektējamo telpu grupas. Pirmais stāvs atvēlēts muzeja, izstāžu, kā arī rekreācijas funkciju vajadzībām, bet pārējie stāvi - akadēmijas telpu grupām. Esošais jumts paredzēts jumta dārzu izveidei akadēmijas vajadzībām, kā arī lai pildītu ēkas jumta dzesēšanas funkciju.

Projekta autori,izstrādātāji:
Nils Saprovskis


Adrese:
Kārļa Ulmaņa gatve 5, Rīga, Latvija

Projekta tips:
Būvprojekts

Pasūtītājs:
"MMG Īpašumi" SIA

Projektēšanas gads:
2013

Realizācijas gads:
2014

Esošā ēka ir piecstāvu būvapjoms. Pirmajā stāvā, no Kārļa Ulmaņa gatves puses pagrabstāvā, izvietojas noliktavu telpas un autoapkalpes centra telpas. Otrajā stāvā, no Kārļa Ulmaņa gatves puses pirmajā stāvā, izvietojas veikala - salona telpas. Trešā stāva, ceturtā stāva un jumta izbūves telpās izvietotas biroju administrācijas telpas.
Veicot rekonstrukciju ir izbūvēta salona telpas vienlaidu stiklota vitrīna Kārļa Ulmaņa gatves fasādei, kuras plakne apvienota ar vidējo, centrālo jomu, vairāk to akcentējot.
Balkona margas apšūtas ar kompozītmateriāla QUARELLA  baltām lielformāta plātnēm, izveidojot apvienojošu līniju ēkas trijās fasādēs. Cokola daļa siltināta un apšūta ar kompozītmateriāla GIGACER  tumši pelēkām lielformāta plātnēm. ZA daļā esošā balkona margas demontētas un visā ēkas stāvu augstumā izveidots stiklots erkers, kā arī ēkas DR daļā esošā erkera stiklojums  nomainīts uz līdzvērtīgu galvenās fasādes vitrīnas stiklojumam. Esošie iekārtie griesti veikala-salona daļā ir emontēti, lai iegūtu lielāku telpas augstumu.
Pirmā stāva autoapkalpes centra telpā divu logu vietā izbūvēti vārti, ar tiešo iebraukšanu paaugstināta gabarīta miniveniem.
Autosalona esošais "PERAN RUSTIK" grīdas iesegums tiek saglabāts, nosedzot to ar keramisko flīžu ieklājumu, saskaņā ar "Renault" standartu.

Projekta autori,izstrādātāji:

Arhitektūras daļa:
Ludvigs Saprovskis, Inga Udalova, Nils Saprovskis

Būvkonstrukcijas daļa:
Veronika Jakovicka, Grigorijs Kameņeckis


Adrese:
Prāgas iela 2, Rīga, Latvija

Projekta tips:
Būvprojekts

Pasūtītājs:
"SPĒKS-R" SIA

Projektēšanas gads:
1997-1998.gads

Realizācijas gads:
1998-1999.gads

Daudzstāvu autostāvvietas ēka izvietota Rīgas centrā, Prāgas ielā 2, starp pilsētas kanālu un dzelzceļa uzbērumu. Iebraukšana autostāvvietā ir no Gogoļa ielas.
Ēka ir sešu līmeņu būvapjoms, ieskaitot iedziļināto cokolstāvu un atklātā jumta līmeni. Cokolstāvā izvietotas tirdzniecības un pakalpojumu telpas. Pārējos stāvos, arī atklātajā jumta līmenī, stāvvietas 280 automašīnām.
Ievērojot apbūves gabala novietni un izmērus, autotransporta uzbraukšanas un nobraukšanas pandusi tika risināti kā ēkas konsole virs pilsētas kanāla, saglabājot esošos kokus kanālmalā. Stāvi norobežoti ar monolītā betona apmalēm un metāla margām, bez sienām. Sienu stiklotu daļu aizpildījums paredzēts tikai ēkas fasādē gar Prāgas ielu, kur divos stāvos izvietotas biroju telpas. Lai optiski samazinātu ēkas augstumu, pēdējais stāvs un jumta līmenis norobežots ar lokveida nerūsējošā tērauda sietu. Kā vertikāli elementi, ēkas izteikti horizontālajā dalījumā, risināti abi kāpņu telpu apjomi.
Ārējās apdares dominējošais tonis - monolītā betona pelēkais tonis pārsegumiem un kāpņu telpām. Horizontālās betona apmales stāviem un pandusiem krāsotas sarkanā tonī. Lai vizuāli atcerētos stāvu, kurā novietota automašīna, metāla kolonnas krāsotas katram stāvam atšķirīgā tonī.
Kā konstruktīvais risinājums pieņemts caurejošu, stiegrotu un aizbetonētu metāla kolonnu tīkls ar monolītā dzelzsbetona pārseguma plātnēm, veidojot konsoles gar Prāgas ielu un kanālmalu. Pandusi starp stāvu konsolēm no monolītā dzelzsbetona, gar dzelzsceļa uzbērumu un metāla rievsiena, monolītā dzelzbetona atbalstsiena.
Ēkai izbūvēti pāļu pamati ar monolītā dzelzbetona režģogu un betona plātnes grīdas iesegumu.

Projekta autori,izstrādātāji:

Arhitektūras daļa
:
Ludvigs Saprovskis, Berenika Austriņa, Artis Zvirgzdiņš

Būvkonstrukcijas daļa:
Leo Ratnieks, Vija Krieķe, Jānis Mednis

Kompjūtergrafika:
Kaspars Ķekurs, Ivars Kalvāns

Valmieras J. Daliņa stadiona viesnīcas ēkas rekonstrukcija

Adrese:
J.Daliņa iela 2, Valmiera

Projekta tips:
Būvprojekts BP (TP Tehniskais projekts)

Pasūtītājs:

Valmieras rajona padome

Projektēšanas gads:
2007.gads

Realizācijas gads:
2008.gads

Esošā sadzīves telpu un bijušās katlu mājas ēka atrodas Valmierā, J. Daliņa ielā 2. Valmieras J. Daliņa stadiona teritorijā. Ēkas galvenā (Dienvidu) fasāde vērsta pret ielu, bet aizmugurējā fasāde vērsta pret stadiona teritoriju ar atklātajiem sporta laukumiem. Pie ēkas sānu (Rietumu) fasādes piebloķēta elektrotransformatoru apakšstacija. Izstrādājot ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu tika saglabāts galvenās fasādes vērsums pret J. Daliņa ielu, akcentējot galveno ieeju ēkā ar stiklotu izvirzītu vējtveri.
Rekonstrukcijas mērķis mainīt esošās ēkas funkcionālo risinājumu, paredzot jauniešu (sportistu) viesnīcas telpu izbūvi.
Rekonstruējamā  ēka - divstāvu celtne ar aukstiem bēniņiem, bijušās katlumājas telpa ir vienstāvu ar lielu telpas augstumu. Esošais ēkas iekšējais plānojums netiek  saglabāts. Pirmā stāva līmenī ēka paplašināta ar diviem, pie aizmugurējās fasādes bloķētiem, būvapjomiem.

Projekta autori,izstrādātāji:

Arhitektūras daļa:

Ludvigs Saprovskis, Inga Udalova

Būvkonstrukciju daļa:

Vija Krieķe, Igors Putniņš


Tallinas ielas bērnudārzs
...
Adrese:
Tallinas iela 6,10,12 , Rīga, Latvija

Projekta tips:
Konkurss

Pasūtītājs:
Rīgas domes īpašuma departaments

Projektēšanas gads:
2010

Realizācijas gads:
-


Projekta autori,izstrādātāji:
Nils Saprovskis


Studentu viesnīcas rekonstrukcija izbūvējot administratīvās un veselības centra telpas
...
Adrese:
Raunas iela 44, Rīga

Projekta tips:
Būvprojekts

Pasūtītājs:
SIA   '' Biznesa centrs TOMO"

Projektēšanas gads:
2008.gads

Realizācijas gads:
2009.gads

Rekonstrukcijas projekts tika veikts paplašinot, pārbūvējot, esošās sprota zāles un palīgēkas apjomus par piecstāvu būvapjomu, ēku savienojuma vietā izbūvējot divstāvu ēku.
Ēkā izvietotas viesnīcas administrācijas telpas un veselības atjaunošanas centra telpas. Stāvu plānojums ir brīvs, bez starpsienu izbūves.
Esošā viesnīcas ēka un rekonstruējamā ēka funkcionāli saistītas pirmā un otrā stāva līmenī.
Esošā palīgēka, teritorijā aiz viesnīcas ēkas uz Burtnieku ielas pusi , tika rekonstruēta par atklāta ārstnieciskā baseina un dažādu pirts telpu un palīgtelpu ēku.
Veikta arī esošās katlu mājas pārbūve, uzstādot jaunus apkures katlus.

Projekta autori,izstrādātāji:

Arhitektūras daļa:
Ludvigs Saprovskis, Inga Udalova, Gita Reine, Vladimirs Rožkalns, Olga Bera

Būvkonstrukcijas daļa:
Dace Teiviša, Vija Krieķe, Veronika Jakovicka, Mārcis Māgurs


J. Daliņa stadions Valmierā
...
Adrese:
Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Latvija

Projekta tips:
Būvprojekts

Pasūtītājs:
Valmieras rojona izpildkomiteja

Projektēšanas gads:
1990-1991.gads

Realizācijas gads:
1992-1993.gads

Projekts izstrādāts bijušā Valmieras sporta stadiona vietā. Stadiona ēkas pirmajā stāva novietotas ģerbtuves, bet otrajā stāvā - administrācijas telpas ar preses un tiesnešu telpām. Cokolstāvā treniņtelpas ar 60.0m skrējceļu. Ārējā skrējceļa tiek pielietots mākslīgais iesegums - Vācija.
Konstruktīvajā daļā izmantotas dzelzbetona kolonnas. Tajās iekārta līmēto siju jumta konstrukcija ar koka pārsegumu. Tādā veidā pārsedzot skatītāju sēdvietas, neveidojot balsta konstrukcijas sēdvietu zonā. Dzelzbetona kolonnas ir starp administrācijas un tiesnešu telpām. Ar šo konstrukcijas sistēmu tiek pārsegta arī administrācijas telpu grupa.

Projekta autori,izstrādātāji:

Arhitektūras daļa:
Ludvigs Saprovskis

Būvkonstrukcijas daļa:
Aldis Grasmanis
Adrese:
Lasita Maja Ltd, Pihva küla, 61407 Tähtvere vald, Tartumaa, Igaunija

Projekta tips:
Konkurss

Pasūtītājs:
Lasita Maja Ltd

Projektēšanas gads:
2017

Realizācijas gads:
-

No pasūtītāja piedāvātajiem potenciālajiem risinājumiem, tika pieņemts lēmums izstrādāt piedāvājumu 5 ēku kompleksa projektam. Kompleksa ēkas ir gan brīvi stāvošas, gan savietojamas ēku grupās jeb tradicionālās viensētas plānojumā. Projekta konstruktīvā sistēma tiek veidota līdzīgi sendvičpaneļu, modulārās sistēmas bloku jeb rūpnieciski ražotās ēku daļu sistēmas, kuras kopā tiek savietotas ēkas būvniecības gaitā. Atšķirībā no lielāko daļu modulārās sistēmas ēkām, kur moduļi lielākoties sastāv tikai no piekārtās fasādes daļas - konstruktīvā sistēma tiek izstrādāta atsevišķi, šajā risinājumā tas tiek apvienots. Katrs bloks tiek savienots kopā pēc spundes principa, kā arī satur stiprinājuma sistēmas, kuras izgatavotas no tā paša materiāla, no kura izgatavots pats bloks.
Ārējai apdarei tiek lietoti šķiedrkompozīta saplākšņi jeb polimēršķiedru saplākšņi. Materiālā tiek iestrādātas polimēra šķiedras, kuras palielina materiāla ilgtspējību ēkas ekspluatācijas laikā. Materiāls ir hidrofobs, trieciena un spiedes izturīgs. Iekšējā konstruktīvā sistēma tiek veidota pēc aušanas principa (“WOVEN”). Tādējādi palielinot tās noturību spiedē un racionāli izmatojot siltumizolācijas konstrukcijai paredzēto telpu.

Projekta autori,izstrādātāji:
Nils Saprovskis

Dzīvojamās ēkas renovācija

Adrese:
Patversmes iela 30 k 2, Rīga

Projekta tips:
Būvprojekts

Pasūtītājs:
Biedrība "Ozolaine Nami"

Izstrādes gads:
2017-2020

Realizācijas gads:

2020-2021

Būvprojekts  "Dzīvojamās ēkas renovācijas būvprojekts" Patversmes ielā 30 k 2, Rīgā, LV-1005,  izstrādāts pamatojoties uz Biedrības "Ozolaines Nami" projektēšanas uzdevumu, ievērojot pastāvošās būvniecības un tehnoloģijas normas. Būves veids - renovācija. Būvniecības iecere paredz ēkas fasādes renovāciju. Tiek paredzēta fasādes plaisu aizdarīšana, balkonu remonts, ēkas dekoratīvo elementu - dzegu, u.c. restaurācija un fasādes krāsošana. Būvprojekts paredz esošo, autentisko koka ārdurvju (ēkas ielas fasādei) atjaunošanu un krāsošanu.

Būvprojekta autori, izstrādātāji:
Ludvigs Saprovskis, Inga Udalova


Adrese:
Zirņusala, Salaspils, Latvija

Projekta tips:
Detālplānojums

Pasūtītājs:
SIA "SPĒKS-R"

Projektēšanas gads:
2004.gads - 2006.gads

Realizācijas gads:
2007.gads - šodiena

Salaspils pilsētas lauku teritorija “Zirņu sala” atrodas lejpus Rīgas HES ūdenskrātuvei, starp Ceļa Daugavu un Dārziņu atteku. Daugavas salas zemes līmenis, veicot Rīgas HES būviecību, lielākajā salas daļā ir paaugstināts uzberot būvniecības laikā grunts un dolomīta šķembu pārpalikumu.
Detālplānojumā salas teritorija galvenokārt izmanta kā mazstāvu apbūves teritorija, rekultivējot atmatu teritoriju un daļēji, salas Austrumu daļā,izdalīta neizmantotās dabas teritorija, ar tālāku iespēju rekultivēt un izmantot apbūvei bez atsevišķa detālplānojuma izstrādes. Atsevišķi tiek izdalīta tehniskā teritorija Rīgas HES aizsargjoslas daļā, kā arī ūdens ņemšanas un attīrīšanas vietā un sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu vietā.

Projekta autori,izstrādātāji:

Arhitektūras daļa:
Ludvigs Saprovskis, Inga Udalova, Gita Reine

Adrese:
Viestura prospekts 95, Rīga, Latvija

Projekta tips:
Būvprojekts

Pasūtītājs:
"SPĒKS-R" SIA

Projektēšanas gads:

2003.gads

Realizācijas gads:
2004.gads-2005.gads

Dzīvojamā māja ir desmitstāvīga ēka ar cokolstāvu. Dzīvojamās mājas cokolstāvā izvietojas palīgtelpas mājas iedzīvotājiem un tehniskās telpas. Pirmajā stāvā izvietotas telpas iedzīvotāju sadzīves aprūpei. Pārējos deviņos stāvos izvietotas vienistabu un divistabu dzīvokļi. Mājai ir vienas centrālās atklātās kāpnes ar liftu un vienas ārējās, nepiedūmotās evakuācijas kāpnes.
Dzīvokļos projektēta dzīvojamā istaba ar virtuves nišu un guļamistaba, kā arī palīgtelpas – priekštelpa, gaitenis un vannasistaba ar tualeti. Dažos dzīvokļos ir tikai viena dzīvojamā istaba ar virtuves nišu un palīgtelpām.

Projekta autori,izstrādātāji:

Arhitektūras risinājumi:
Ludvigs Saprovskis, Inga Udalova
Būvkonstrukciju risinājumi:
A Grasmanis

Daudzfunkcionāls ēku komplekss

Adrese:
Kr.Barona iela 54/58, Rīga, Latvija

Projekta tips:
Konkurss

Pasūtītājs:
"Centra Remonts 2" SIA

Projektēšanas gads:
2011.gads

Realizācijas gads:
-

Skiču projekta risinājumā paredzējām zemes gabalā izvietot atsevišķus, savstarpēji nosacīti nesaistītus būvapjomus, lai panāktu pēc iespējas optimālāku ēku funkcionālo plānojumu un nodrošinātu labāku ēku izsauļojumu.
Esošās apbūves atvērumos gar Kr. Barona ielu paredzēts iebūvēt trīsstāvīgu būvapjomu ar jumta izbūvi, līdz ar to izveidojot vēsturisko perimetrālo kvartāla apbūvi. Ēkā gar Kr. Barona ielu paredzēts izvietot komercplatības, bet nākošajā būvapjomā izvietojas biroji, līdz ar to tiek slāpēts ielas troksnis, radot klusu iekšpagalmu dzīvojamo māju izvietošanai. Iekšpagalma teritorijā paredzēts izbūvēt sešstāvīgus būvapjomus ar iespējamu jumta izbūvi. Ēkās izvietojas dzīvokļi, izņemot vienu apjomu, kura pirmo un daļēji otro stāvu aizņem komercplatības un biroji, jo būvapjoms tiek piebūvēts pie esošās divstāvīgās ēkas.
Iebraukšanai teritorijā paredzēta esošā iebraukšana no Kr. Barona ielas. Transporta plūsma tiek novadīta pazemes autostāvvietā, virszemē paredzot tikai speciālā transporta kustību un noteiktos laikos preču piegādi biroja ēku teritorijā.
Ēkas fasādēs paredzēts pielietot ventilējamo fasāžu risinājumus ar dabīgā akmens, keramikas un koka apdares materiālu izmantošanu. Kr. Barona ielas fasādē kopā ar koka apdari paredzēts papildus dekoratīva metāla konstrukcija ar krāsainu caurspīdīgu sietu pielietojumu.
Ēkas nesošā konstrukcija paredzēta kā monolītā dzelzbetona pagraba pārseguma plātne ar kolonnu tīklu un augšstāvos izvietojot kolonnas garensienās, kas var būt arī nesošās.
Skiču projekts paredz pirmajā būvniecības kārtā izbūvēt pazemes stāvvietu ar divlīmeņu parkošanās sistēmas PARKLIFT 422 pielietošanu un izbūvēt biroju ēkas gar Kr. Barona ielu.
Dzīvojamās ēkas paredzēts izbūvēt otrajā kārtā.

Projekta autori,izstrādātāji:

Ludvigs Saprovskis, Nils Saprovskis


Adrese:
Pärnu 275, Tallina, Igaunija

Projekta tips:
Konkurss

Pasūtītājs:
Igaunijas Arhitektu Savienība, TalTech

Projektēšanas gads:
2021

Realizācijas gads:
-

Teritorijas risinājumi
Teritorijas risinājumu mērķis ir sniegt kvalitatīvu, pilsētvides kontekstā integrētu, risinājumu, kas atspoguļotu un akcentētu projektējamās vietas vērtības un potenciālu. Teritorijas Dienvidu daļā, gar mazstāvu dzīvajamo ēku un savrpumāju daļu detālplānojumā ir gājēju plūsma, kuru projekta risinājums paredz izcelt un padarīt par aktīvu pilsētvides telpu. Apbūve zemesgabalā, projekta risinājumā, tiek paredzēta gar ielas sarkano līniju turpinot Jaama tn 1 ēkas iedibināto būvlaidi, tādā veidā akcentējot komerciālās apbūves kvartāla sākumu un gājēju cilpas mezglu, kā arī ēkas Dienvidaustrumu izmitināšanas telpām tiek palielināta insolācijas un skata kvalitāte. Servitūta ceļš uz Jaama tn 1a ēku tiek pārcelts no teritorijas Dienvidu daļas uz tās Ziemeļu daļu, kur tiek novirzītas visas transporta plūsmas gan zemesgabala ietvaros, gan caur to – paredzot arī vertikālo autotransporta novietni ēkas pagrabstāvā. Teritorijas Dienvidu daļā paredzēta paplašināta gājēju rekreācijas zona, kā arī ieeja projektējamās ēkas veikalu telpās.

Arhitektūras risinājumi
Ēka iecerēta kā  četrstāvīgs būvapjoms (saskaņā ar detālplānojumu). Apjoma dzegas augstums Pärnu ielas pusē ir 15.00 m. Ēkas pirmajā stāva paredzēts izvietot komerciāla rakstura telpas, kā arī plašu ieeju izmitināšanas iestādes telpās. Pagrabstāvs sevī ietver mašīnu autostāvvietu (sešas autonovietnes), kā arī palīgtelpas un tehniskā nodrošinājuma telpas. Otrais, trešais un ceturtais stāvs ietver izmitināšanas telpas, kā arī palīgtelpu stāva apkopei. Telpas izvietotas gar iekšējo centrālo gaiteni, kuram otrā stāva līmenī ir paredzēta koplietošanas telpa. Katrā numurā var izvietot divas vienvietīgās gultas (900x2000 – min 800x1900)  ar iespēju transformēt uz divvietīgu gultas vietu (1800x2000 – min 1600x1900). Telpas platības taupības ietvaros gultas ir paceļamas iebūvējamajā skapju sistēmā. Dzīvojamā telpa paredzēta ar iekļautu virtuves zonu. Ņemot vērā to, ka uzturēšanās izmitināšanas iestādē pārsniedz vienu gadu, tad virtuves daļā paredzēts izvietot virtuves iekārtas kā cepeškrāsni ar indukcijas virsmu (4x riņķi), kā arī augstas energoefektivitātes klases veļas mazgājamo mašīnu ar iebūvētu veļas žāvēšanas funkciju. Katrā izmitināšanas vienībā ir sanmezgls ar dušu. Tīrās veļas glabāšana paredzēta skapjos, atsevišķā nodalījumā. Sadzīves tīrīšanas līdzekļi, kā arī palīglīdzekļi tiek nodrošināti stāva palīgtelpā (pie klāpņu telpas). Ņemot vērā teritorijas apbūves intensitāti un ceļu un laukumu attiecību teritorijā, savietotā jumta izbūve paredzēta kā zaļais jumts ar rekreācijas iespēju ēkas lietotājiem. Uz jumta izvietotas arī ēkas apkures un ventilācijas nodrošinājuma iekārtas.
Ēku paredzēts siltināt ar augstas kvalitātes fenola tipa siltumizolācijas materiālu, kurš nodrošina septiņas reizes labāku siltuma pretestību pie vienāda minerālvates siltinājuma materiāla biezuma.  Ārējā pusē paredzot pretvēja tekstila veida materiālu (melns), gaisa šķirkārtu ar ventilējamās fasādes karkasu un apdares plāksnes. Ēkas apdarē pirmā stāva līmenī paredzēta stiklota vitrīna (AGC “ClearGlass” stiklojumu – selektīvais stiklojums dienvidu daļā) ar slēpto profilu ārējā ārpusē (mastikas aizpildījums), bet augšējos stāvos starp logu vertikālajām asīm – betona masas profilētas plāksnes ar izciļņa virsmu (platums 1200mm), bet logu vertikālās ass līnijā nerūsējošā tērauda plākšņu apdare, anodēta alumīnija insolācijas kontroles slēģi. Ailu aizpildījums – anodēta alumīnija profīla logi un durvis ar AGC “ClearGlass” stiklojumu. Dienvidu pusē selektīvais stiklojums. Pakešu stiklojums paredzēts trīskāršs -  10-6-10 (Augstas klases alumīnija profīli, trīskāršais stiklojums un logu slēģi nodrošina ēkai augstu energoefektivitāti, akustiskās īpašības un iekštelpas klimata komforta kontroli). Logu sistēmā iespējams paredzēt iebūvētu klimata kontroles (rekuperācijas) bloku ar atsevišķu gaisa apmaiņas kontroli. Apjoma ārsiena teritorijas ziemeļu daļā saslēgumā ar Jaama tn 1, paredzēta kā ugunsdrošā siena ar izvirzījumu virs jumta līmeņa 600mm.

Projekt
a autori,izstrādātāji:
Arhitektūras darbnīca ROKA
, Ludvigs Saprovskis, Nils SaprovskisAdrese:
DZINTARU IELA 15,15c,17, VENTSPILS, LV-3602, Latvija

Projekta tips:
Būvprojekts BP

Pasūtītājs:
AS “Ventspils Grain Terminal”, Dzintaru iela 15,  Ventspils, LV - 3602 Reģ. Nr 41203016397

Projektēšanas gads:
2016

Realizācijas gads:
2017


Teritorijas Risinājums
Projektējamā universālā divsekciju noliktavas ēka izvietota uz ZR no esošajiem cilindriskajiem rezervuāriem-krājtvertnēm un bunkura svari tiek novietoti uz Dienvidiem  no krājtvertnēm, blakus elevatoru mezgla būvei. Universālā divsekciju noliktava paredzēta kravas uzglabāšanai uz grīdas. Būvniecība paredzēta ostas termināļu apbūves teritorijā, kas atbilst Ventspils pilsētas teritorijas plānojumam (2006. – 2018.) ar grozījumiem.

Arhitektūras risinājumi
Noliktava projektēta, kā metāla  rāmju konstrukcija, kas balstās uz monolītā dzelzsbetona sienu ar kontraforsiem.  Metāla rāmji, to slīpā un vertikālā daļa, tiek nosegti ar tērauda profilētām loksnēm, tās nesiltinot, jo tehnoloģija neprasa ievērot īpašu temperatūras režīmu. Būvprojektā doti profilēto tērauda lokšņu un ēkas betona sienas vārtu daļas krāsu risinājums.

Būvkonstrukciju risinājumi
Tiek izbūvēts urbto pāļu lauks noliktavas betona plātnes un dzelzsbetona sienu balstīšanai. Pāļu izbūves dziļums (to garums)  tiek pieņemts atbilstoši izstrādātajam un Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā 19.08.2004. akceptētajam (Nr. 261) būvprojektam. Noliktavas sienas tiek projektētas, kā monolītā dzelzbetona atbalsta sienas ar kontrforsiem, kam jāuzņem slodze no noliktavā esošo beramo kravu kaudzēm.

Projekta autori,izstrādātāji:

Arhitektūras daļa:
Ludvigs Saprovskis, Inga Udalova

Būvkonstrukciju daļa:
EL inženieris Uldis Šulcs, Būvinženieris Agris Pētersons (MK), Būvinženieris Grigorijs Kameņeckis (BK), Būvinženiere Irina Černiša (DOP), ŪKT inženieris Juris Voicehovičs, Ugunsdrošības inženieris Mihails Glazunovs, TN inženieris Nikolajs Dobrovoļskis

Adrese:
"Krogzemji", Launkalnes pag., Smiltenes novads

Projekta tips:
Būvprojekts

Pasūtītājs:
A/S "Stora Enso Latvia"

Izstrādes gads:
2019-2020


Granulu ražotne;Katlu māja
Būvprojekts paredz Katlu mājas izbūvi, kā arī  inženiertīklu pārbūvi. Jauni piebraucamie ceļi un netiek projektēti. Projekts paredz esošā asfaltbetona atjaunošanu ar būvdarbiem saistītās vietās, kā arī katlu mājas apkalpei nepieciešamo laukumu izbūvi.
Granulu ražotnes ēka tiek paredzēta kā 13.0m augsts būvapjoms ar gabarītiem asīs 20.30m x 36.28m.Apjoms ietver trīs galvenās funkcijas: Granulu ražotnes telpu, gatavās produkcijas pakotavas telpu un biroja, laboratorijas daļu. Ēkas siena pa asi nr. 7 tiek paredzēta kā ugunsdrošā siena.
Ēkas norobežojošo konstrukciju veido minerālvates sendvičpaneļi (detalizācija saskaņā ar ražotāja nomenklatūru – slēpti savienojumi), biroja un ugunsdrošās sienas daļā keramzītbloku mūrsiena ar minerālvates siltinājumu. Cokola daļā tiek pielietots ūdens atgrūdošs minerālvates siltinājums. Keramzītbloku mūrsienas un cokola daļas apdarē paredzēts krāsojums.
Jumts tiek veidots kā vienslīpu - 5.1° slīpumā. Iesegumā tiek pielietota jumta membrāna ar ūdens difuzitātes īpašībām. Jumta siltināšanai tiek izmantoti minerālvates produktu risinājumi. Tvaika izolācijai paredzēta pašlīmējošā tvaika izolācija. Fasādē A-F starp asīm A-B pie keramzītbloku mūrsienas tiek izvietotas ugunsdzēsības kāpnes. Drošības groza augstums no z.v. 3.00m. Siena tiek izvirzīta no kopējā apjoma par 30cm plānā, bet 60cm jumta daļā. Jumta perimetru norobežo drošības konstrukcija h=60cm.
Asīs 1-7 tiek veidota organizēta ūdens novadīšanas sistēma gar visu jumta virsmu. Notekcaurules tiek novietotas pie ēkas galu sienām. Lietus ūdens sistēmas tiek paredzētas tērauda. Tonis RAL-7012.
Ēkas norobežojošo konstrukciju ailu aizpildījumos tiek izmantoti PVC (ar alumīnija pārklājumu) un alumīnija rāmju sistēmu risinājumi. Vārti paredzēti ruļļveida h=6.0m un h=2.5m (ātrie). Durvis - tērauda. (Vērtne - RAL3000 - sarkans)

Šķeldas skaidu bērtņu pārbūve;Baļķu apstrādes līnijas pārbūve. Gatavās produkcijas pakotavu piebūves
Esošajā ražošanas teritorijā tiek pārbūvēta ražošanas ēka un ar to saistītās šķeldas, skaidu bērtnes. Esošās bērtnes tiek demontētas un to vietā būvēs ēku otras baļķu apstrādes līnijas izvietošanai. Teritorijā, blakus esošai noliktavai un jaunajai ēkai būvētas jaunas šķeldas un skaidu bērtnes ar monolītā dz/b sienām, h=4.5m, kas nosegtas ar jumtu no profilētā tērauda loksnēm.
Jaunās baļķu līnijas ēka ir projektēta kā karkasa ēka no metāla profila kolonnām un kopnēm.  Projektējamā jumta konstrukcijā tiek pielietots nesošais rievotais nesošais profils, akmens vates siltinājums. Jumta iesegums – ūdens difūza membrāna.
Blakus esošai ražošanas ēkai un noliktavai ir bloķētas darbnīcu telpas.
Būves tika nodotas ekspluatācijā divās kārtās - pirmā kārta bērtnes, otrā kārtā baļķu apstrādes līnijas ēka un darbnīcas.

Būvprojekta autori, izstrādātāji:

Ludvigs Saprovskis, Inga Udalova, Nils Saprovskis

Adrese:
Inčukalna novads, Inčukalna pagasts

Projekta tips:
Būvprojekts (Tehniskais projekts)

Pasūtītājs:
SIA "Graanul Pellets"

Projektēšanas gads:
2011

Realizācijas gads:
2011-2012

Teritorijas risinājumi:
Iebraukšanai ražotnes teritorijā projektā paredzēts izbūvēt piebraucamo ceļu no autoceļa P10, saskaņā ar Inčukalna novada Inčukalna pagasta teritorijas plānotās (atļautā) izmantošanas plānu. Nožogotais ražotnes laukums ar ēkām un būvēm atrodas aptuv. 400 m attālumā no autoceļa.
Teritorijā izvietojas ražošanas ēka, noliktavas ēka, koksnes skaidotāja ēka, nojume šķeldas un skaidu padeves plūsmas uzsākšanai un nodrošināšanai, kā arī citas būves un iekārtas skaidu žāvēšanai un malšanai un pagaidu uzglabāšanai. Teritorijā paredzēta vieta perspektīvē būvējamās gatavās produkcijas fasēšanas un uzglabāšanas (noliktavas) ēkai.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu ražošanas procesu līdz ar ēkām un būvēm izvietoti laukumi skaidu, šķeldas un apaļkoku uzglabāšanai.
Visi nožogotās teritorijas laukumi ir ieklāti ar asfaltbetonu, tehnoloģisko iekārtu izvietojuma laukumi betonēti, kā arī betonētas ēku apmales. Pārējā zemes vienības teritorijas daļā, kas netiek transformēta, tiek saglabāts mežs, kas rada dabisku, ekoloģisku aizsargjoslu starp ražotni un pārējo teritoriju.
Virsūdeņu novadīšana no cietā seguma laukumiem paredzēta novadgrāvī, kas izvietots pa nožogotās teritorijas perimetru. Projektējamais novadgrāvis, pēc attīrīšanas ietaisēm ievada notekūdeņus esošajā novadgrāvī.

Arhitektūras risinājumi:
Ārsienas - akmens vates panelis metalplast ISOTHERM PLUSw - biezums 100 mm, ugunsizturība EI 15 ar standarta poliestera pārklājumu, moduļa platums 1000 mm uz metāla karkasa.
Iekšsienas - silikātbloki 120, 240 mm, Knauf metāla karkasa starpsiena W112, sienas biezums 100 mm, Knauf metāla karkasa sienas apšuvums, izmantots mezgls W629, biezums 150 mm, akmens vates panelis metalplast ISOTHERM PLUSw - biezums 100 mm, ugunsizturība EI 15 ar standarta poliestera pārklājumu, moduļa platums 1000 mm uz metāla karkasa.
Grīdas - 7 tipi - 1. betona ar Mepatop S korunda bāzes sausā maisījuma cietinātu virskārtu; 2. betona ar pretputekļu pārklājumu Sika Cim; 3. betona ar Pokysafe grīdas ieseguma materiālu 1. stāva vestibilā, gaitenī un personāla telpā;
betona flīzēta 1. stāva ģērbtuvēs un sanmezglos; 5. dubultās grīdas sistēma elektrosadales telpā; 6. 2. stāvā Amtico grīdas segums uz monolītā dzelzsbetona pārseguma; 7. stāvā flīžu segums uz monolītā dzelzsbetona pārseguma.
Betona pakāpienus paredzēts ieklāt ar Pokysafe grīdas ieseguma materiālu, pielietot speciālus pakāpienu stūra un pretslīdes elementus.
Griesti - 1. stāva telpās 1 - 15 un 2. stāva telpās, izņemot palīgtelpu Nr. 17 paredzēti USG iekārtie griesti.
Jumts - akmens vates panelis metalplast ISOTHERM Dw - biezums 190 mm, ugunsizturība EI 15, ar standarta poliestera pārklājumu, moduļa platums 1000 mm uz metāla kopnes konstrukcijas.

Projekta autori,izstrādātāji:
Ludvigs Saprovskis, Inga Udalova, Veronika Jakovicka, Nils Saprovskis
Adrese:
Latvija

Projekta tips:
Būvprojekts BP (TP)

Pasūtītājs:
LR aizsardzības ministrija

Projektēšanas gads:
2008.-2012.gads

Realizācijas gads:
2008.-2012.gads

Apraksts:
NATO jūras tehniskās novērošanas punkti.

Projekta autori,izstrādātāji:
Ludvigs Saprovskis, Inga Udalova, Nils Saprovskis, Veronika Jakovicka, Vija Krieķe

Adrese:
Latvijas teritorija

Projekta tips:
Būvprojekti BP (TP)

Pasūtītājs:
"TELE2", SIA

Projektēšanas gads:
1996.-2010.gads

Realizācijas gads:
1996.-2010.gads

Apraksts:
TELE2 GSM tīkla izveide: biroja, datu centra un tehnoloģiskās telpas, torņi un bāzes stacijas.

Projekta autori,izstrādātāji:
Ludvigs Saprovskis, Inga Udalova, Vija Krieķe, Vladimirs Rožkalns, Juris Tarkšs, Olga Bera, Gita Reine, Nils Saprovskis, Veronika Jakovicka, Nadežda Martjuševa.Arhitektūras risinājumu ekspertīzes veic Ludvigs Saprovskis. Sert.nr.6-00129Adrese:
Kalnciema iela 40D, Rīga, Latvija

Projekta tips:
Prezentācija

Organizētājs:
"InfoEra", Latvija

Prezentēšanas gads, laiks:
2019.gada 9.maijā

Apraksts:
Īss izklāsts par programmatūras pielietojumu objektā "BIOR", Lejupes ielā 1c, Rīga. BIM projekta komunikācija ar pasūtītāju, kā arī BIM uzbūve.

Prezentēja:
Nils Saprovskis
PBL
PBL
Atgriezties pie satura